Texter och ackordanalyser

Här kan du ladda ned texter och ackordanalys på mina egna sånger från skivorna God, Bibelkörer Redux och För Evigt.

Alla sånger text och musik: Jeanette Alfredsson (förutom Jesus Ditt namn text: Jeanette Alfredsson och Lena Junholm, musik: Jeanette Alfredsson)